Serviceeftersyn

Serviceeftersyn

Har du mistanke om at dine vinduer trænger til et eftersyn, kan det være svært at kontrollere om det er rigtigt. Fejl på vinduer og døre kan give skader, dårligere indeklima og en højere varmeregning.

Jysk Vindues Rådgivning hjælper dig med at sikre at dine vinduer og døre lever op til gængse standarder og at levetiden ikke forringes pga. fejl og mangler.

Et serviceeftersyn sikrer dig at:

  • Vinduer og døre lever op til det lovede
  • At vinduer og døre er monteret korrekt og fungerer i henhold til specifikationer
  • At montagen ikke har påført dit hus skader

Specialuddannet personale udarbejder rapporter

Et serviceeftersyn fra Jysk Vindues Rådgivning bliver udført af personale, der er specialuddannet og som løbende bliver efteruddannet indenfor faget.

Rapporten du har fået udført har kontroldata, konklusioner og forslag til handling. Rapporten kan du bruge som dokumentation i forbindelse med en reklamation over for leverandøren eller producenten.

Rapporten vil også kunne bruges som dokumentation til dit forsikringsselskab.

Du bør være opmærksom på, at garantireklamationer der er omfattet af købeloven skal være gjort gældende inden for fristen på 2 år.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Jysk Vindues Rådgivning

Klaus Gormsen

Kystvej 50

6200 Aabenraa

© Copyright, Jysk Vindues Rådgivning | udviklet af Byro

online-møder.dk