karnap i træ

Hvornår skal du søge byggetilladelse til udhuse og skure?

Hvornår skal du søge byggetilladelse til udhuse og skure?

Kunne du tænke dig at opføre en ny carport, et udhus, en havepavillon eller et redskabsskur på din grund? Skal du så søge byggetilladelse og skal dit nye udhus eller skur indberettes til BBR? Det får du svar på her.

Carporte, udhuse og skure falder ind under det, der i bygningsreglementet og byggelovgivningen går under navnet småbygninger. Det er bygninger på op til 50 kvadratmeter. Her gælder der lidt forskellige regler for, hvornår du skal søge byggetilladelse, hvornår du kan nøjes med at anmelde byggeriet til kommunen og hvornår du bare kan gå i gang med at bygge, blot du overholder nogle rimelig enkle regler.

Hvornår skal du søge byggetilladelse til dine småbygninger?

Generelt er det sådan, at du altid skal søge byggetilladelse hvis:

  • Bygningens samlede areal overstiger 50 kvadratmeter
  • Nybygningen opføres i forlængelse af et eksisterende byggeri

Er det tilfældet, skal du indsende en tegning over byggeriet med angivelse af, hvor det ligger på grunden eller hvor det eventuelt sættes på det eksisterende byggeri. Udover tegningen skal du medsende en materialebeskrivelse, samt beskrive hvordan byggeriet kommer til at se ud.

Hvornår kan du nøjes med at anmelde byggeriet?

Enkeltstående småbygninger på mellem 35 og op til 50 kvadratmeter kræver ikke byggetilladelse. I stedet skal de anmeldes til kommunen. De har så 14 dage – plus et par dages respit til forsendelse – til at behandle din anmeldelse.

Hører du ikke noget efter den tid, kan du bare gå i gang med at bygge. Vi anbefaler dog, at du mindst giver kommunen 3 uger til at svare i, for at sikre dig bedst muligt mod fremtidige tovtrækkerier med dem.

Kontakt for rådgivning og vejledning

Hvornår kan du bygge uden hverken anmeldelse eller byggetilladelse

Som udgangspunkt har alle lov til at opføre højst 2 småbygninger på maksimalt 10 kvadratmeter stykket på deres grund, uden at de behøver at søge om byggetilladelse. Det kan f.eks. bruges til en carport til en lille bil, et redskabsskur, legehus eller lignende.

Dog er der en række krav, der skal være overholdt, før det er sikkert for dig at gå i gang med byggeriet:

  • Der skal minimum være 2,5 meter til alle øvrige bygninger på grunden, også til andre småbygninger.
  • Der skal minimum være 2,5 meter til skel
  • Ingen af småbygningerne må være over 2,5 meter høje på det højeste sted

Overholder byggeriet disse krav, kan du umiddelbart gå i gang med at opføre det uden videre.

Hold øje med bebyggelsesprocenten

Uanset hvilken størrelse småbygning du opfører, skal du dog sikre dig, at den nye bygning ikke får bebyggelsesprocenten på grunden til at overstige grænsen på 30 % ved fritstående enfamiliehuse og 20 % ved rækkehuse og sommerhuse. Gør den det, er det ulovligt at opføre yderligere byggeri på grunden.

Du beregner bebyggelsesprocenten ved at medtage alle bygninger og overdækkede arealer på grunden. Carporte uden sider og terrasseudhæng tæller altså også med. Dog kan du trække op til 35 kvadratmeter fra af det samlede areal af småbygninger ved enfamiliehuse og 20 kvadratmeter fra ved rækkehuse og sommerhuse. Det giver dig lidt råderum, hvis du er tæt på at overskride bebyggelsesprocenten på grunden.

Skal jeg tilmelde mit småbyggeri til BBR

Du skal også huske at oplyse dit småbyggeri til Bygnings- og boligregisteret – BBR. Det gælder alle bygninger på grunden, samt alle overdækkede arealer – herunder terrasseoverdækninger – uanset størrelse.

Anmeldelsen sker til kommunen og det er altid en god ide, at tjekke BBR-optegnelsen før du går i gang med at bygge nyt. Så bliver du ikke fanget i, at optegnelsen ikke er up-to-date. Ellers kan du nemlig risikere, at kommunen f.eks. giver byggetilladelse på et forkert grundlag, så dit nye småbyggeri f.eks. gør, at du overskrider bebyggelsesprocenten.

Skal du have hjælp til dit småbyggeri

Har du brug for professionel hjælp til dit småbyggeri, så kontakt os. Vi kan tage dig hele vejen fra ide og til færdig carport, udhus, havepavillon eller hvad det nu er, I har brug for. Så kontakt os allerede i dag og lad os tage en god snak om, hvordan du kommer nemmest og bedst i mål med dit småbyggeri. 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

3 + 14 =

Dansk håndværk
Håndværker garanti

Jysk Vindues Rådgivning

Klaus Gormsen

Kystvej 50

6200 Aabenraa

© Copyright, Jysk Vindues Rådgivning | udviklet af Byro

online-møder.dk